คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวสาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะบัญชีได้รับรางวัลพานประเภทสร้างสรรค์ เป็นรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3


        

พิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญ  วันอาทิตย์ที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะบัญชีได้ส่งพานเข้าร่วมประกวด และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 พานประเภทสร้างสรรค์

 

ลงประกาศเมื่อวันที่ :: 2019-09-15

เอกสารที่เกี่ยวข้อง :: [เอกสารดาวน์โหลด]