คณะเทคโนโลยี

ข่าว คณะเทคโนโลยี

 

 

Activity Gallery

blogimg1
                สวัสดีปีใหม่ไทย สุขสันต์วันสงกรานต์ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

กิจกรรมเมื่อ :: 2018-04-12

  วันที่ 11 เม.ย. 2561 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามจัดงาน "สุขหรรษามหาสงกรานต์" ประจำปี พ.ศ. 2561 

โดยได้รับเกียรติจากท่านศ.ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน อธิการบดีกิตติคุณวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม และ อาจารย์พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช อธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เป็นประธานในพิธี

 

blogimg1
                สาขาวิทยาศาสตรอาชีวะอนามัยและความปลอดภัย และสาขา สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ไปร่วมทำบุญทอดผ้าป่า ที่วัดคลองโคน และปลูกป่า
กิจกรรมเมื่อ :: 2018-03-27

วันที่ 25 มีนาคม 2561 - คณบดี คณะวิทยาศาสตรสุขภาพ รศ.ดร.สายพิณ ไชยนันทน์ พร้อมคณะอาจารย์ และนักศึกษา สาขาสาธารณสุข สาขาวิทยาศาสตรอาชีวะอนามัยและความปลอดภัย และสาขา สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ไปร่วมทำบุญทอดผ้าป่า ที่วัดคลองโคน และปลูกป่า ที่ป่าชายเลน อำเภอคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม

blogimg1
                Social Media เพื่อการประชาสัมพันธ์การศึกษา โดย คุณชีพธรรม คำวิเศษณ์ ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากร
กิจกรรมเมื่อ :: 2018-03-27

วันที่ 22 มีนาคม 2561 - อาจารย์ พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช อธิการบดี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ได้เป็นประธานกล่าวเปิดงาน "Social Media เพื่อการประชาสัมพันธ์การศึกษา" โดย คุณชีพธรรม คำวิเศษณ์ ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรในครั้งนี้

งานอบรมจัดขึ้นโดย สำนักงานการสื่อสารดิจิทัล เพื่อให้ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร ภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม สามารถนำ Social Media มาประยุกต์ใช้กับการประชาสัมพันธ์ หน่วยงาน หลักสูตร และคณะต่างๆ ในวิทยาลัย เพื่อให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น

blogimg1
                นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและระบบควบคุมอัตโนมัติ ศึกษาดูการทำงานจริงของเจ้าหน้าที่งานการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
กิจกรรมเมื่อ :: 2018-03-22

วันที่ 20 มีนาคม 2561 - นักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและระบบควบคุมอัตโนมัติ
คณะเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
จัดการศึกษานอกสถานที่ โดยพานักศึกษาดูการทำงานจริงของเจ้าหน้าที่งานการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

blogimg1
                การเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
กิจกรรมเมื่อ :: 2018-03-22

การเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

จัดขึ้นโดยสำนักกิจการนักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์

โดยนักศึกษาภาคสมทบ ได้ลงคะแนนในวันที่ 18 มีนาคม 2561 และนักศึกษาภาคปกติลงคะแนนในวันที่ 20 มีนาคม 2561

ขณะนี้ได้ปิดหีบและได้นับคะแนนเลือกตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

หมายเลข 1 นายยุทธเกมส์ เขื่อนอำคา จากสาขาวิศวกรรมพลังงาน คณะเทคโนโลยี ได้คะแนนเป็นอันดับ 1 ที่คะแนน 351 เสียง

 

blogimg1
                นักศึกาาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยี ศึกษาดูงานที่ศูนย์กระจายสินค้า เจนบรรเจิด จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
กิจกรรมเมื่อ :: 2018-03-22

วันที่ 20 มีนาคม 2561 - นักศึกษาและอาจารย์ จากสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ได้ศึกษาดูงานที่ศูนย์กระจายสินค้า เจนบรรเจิด จังหวัด พระนครศรีอยุธยา

blogimg1
                The Fourteenth International Conference on eLearning for Knowledge-Based Society eLearning2017
กิจกรรมเมื่อ :: 2018-03-22

The Fourteenth International Conference on eLearning for Knowledge-Based Society eLearning2017 “theory and Practices in eLearning 2017 and Future

at Srisakdi Charmonman Institute,Siam Technology College


41 papers from 18 countries Australia , France , Germany , Hong Kong , India , Indonesiaa , Laos , Malaysia , new Zealand , Philippines , Romania , Singapore , South Africa , South korea , Taiwan , Thailand , UK , USA

blogimg1
                วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) ร่วมกับกรมการจัดหางาน จัดการทดสอบภาษาเกาหลี (Point System) ครั้งที่ 4
กิจกรรมเมื่อ :: 2018-03-12

เมื่อวานนี้ (วันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม 2560)
ตั้งแต่เวลา 07.00 – 17.00 น.
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC)
ร่วมกับกรมการจัดหางาน
จัดการทดสอบภาษาเกาหลี (Point System) ครั้งที่ 4
เพื่อคัดบุคลากรไทยที่มีความรู้ความสามารถ
ไปทำงานที่ประเทศเกาหลี
ตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (EPS)

blogimg1
                ภาพการ อบรมเชิงปฎิบัติวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS for Windows ประจำปี 2560
กิจกรรมเมื่อ :: 2018-03-02

เมื่อวันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ได้จัดโครงการ “อบรมเชิงปฎิบัติวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS for Windows ประจำปี 2560” โดยวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนินทร์ รัตนโอฬาร จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ทั้งนี้ รองศาสตาจารย์ ดร.สายพิณ ชัยนันท์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมในครั้งนี้

blogimg1
                จากความฝันสู่ท้องถนนไทย STC นำความรู้การผลิตรถพลังงานแสงอาทิตย์ ออกโรดโชว์โรงเรียนมัธยม/อาชีวะทั่วประเทศ
กิจกรรมเมื่อ :: 2018-02-23

จากความฝันสู่ท้องถนนไทย "STC นำความรู้การผลิตรถพลังงานแสงอาทิตย์ ออกโรดโชว์โรงเรียนมัธยม/อาชีวะทั่วประเทศ"
และครั้งนี้วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม นำความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ สู่นักเรียนโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์

สำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา/อาชีวศึกษาที่ต้องการให้วิทยาลัยฯ นำรถพลังงานแสงอาทิตย์ STC-2 Team ให้ความรู้กับนักเรียน
#แล้วพบSTCโรดโชว์ #มัธยม #อาชีวะทั่วประเทศ

blogimg1
                นำเสนอผลงานนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา ประจำ2560 น.ส.พิมพ์พิสา แก้วบริสุทธิ์ คณะบริหารธุรกิจ
กิจกรรมเมื่อ :: 2018-02-22

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 - น.ส.พิมพ์พิสา แก้วบริสุทธิ์ นักศึกษาตัวแทนจากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม คณะบริหารธุรกิจ 
นำเสนอผลงานนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา ประจำ2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศน์ 
#ร่วมเป็นกำลังใจนักศึกษาSTC
#พระราชทานระดับอุดมศึกษา
#วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 
#คณะบริหารธุรกิจ

blogimg1
                คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ ศึกษาดูกระบวนการผลิต การจัดการความปลอดภัยในโรงงาน
กิจกรรมเมื่อ :: 2018-02-20

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 - คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำทีมพานักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชั้นปี 2 ออกศึกษาดูกระบวนการผลิต การจัดการความปลอดภัยในโรงงาน และฝึกการสำรวจค้นหาอันตรายโดยวิธี walkthrough survey ประกอบการใช้ checklist ภายใต้โครงการดูงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน ณ โรงงานไทยอินเตอร์เนชั่นแนลวอชชิ่ง จ.สมุทรสาคร วันที่ 17 ก.พ. 61
#วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม #STC
#วิทยาศาสตร์สุขภาพ
#อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

blogimg1
                โครงการเขียนงานวิชาการอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ บรรยายและเสวนาเชิงปฏิบัติการ
กิจกรรมเมื่อ :: 2018-02-19
ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 
ได้จัดทำโครงการเขียนงานวิชาการอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ
บรรยายและเสวนาเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง เขียนงานวิชาการอย่างไรให้ประสบผลสำเร็จ
โดยวิทยากร :ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ศุภชัย ตั้งวงศ์ศานต์ 
 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561  เวลา 9.00-12.00 น.
ณ ห้อง 9201 ชั้น 2  อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
 
กำหนดการ
เวลา 8.45-9.00 น.  ลงทะเบียนและรับอาหารว่าง
เวลา 9.00-9.05 น.  กล่าวรายงาน โดย  กล่าวรายงาน โดย รศ ดร. รุจา ผลสวัสดิ์
                               รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
เวลา 9.05-9.10 น.  กล่าวเปิดงานโดย ศาสตราจารย์ ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน
เวลา 9.10-10.20 น.  บรรยายและเสวนาเชิงปฏิบัติการ
                               เรื่อง เขียนงานวิชาการอย่างไรให้ประสบผลสำเร็จ
                                โดยวิทยากร :ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ศุภชัย ตั้งวงศ์ศานต์ 
เวลา 10.20 - 10.30 น. พักทานอาหารว่าง
เวลา10.30 - 11.30 น.  บรรยายและเสวนาเชิงปฏิบัติการ (ต่อ)
เวลา11.30 - 12.00 น.  คณาจารย์ซักถามแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับวิทยากร
 
ผู้เข้าร่วม ประกอบด้วย อาจารย์และบุคลากร 
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม จำนวน   62 คน
blogimg1
                วทส.ร่วมกับ ร.พ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า กิจกรรมแบ่งปันความรักให้กับคนอื่นด้วยการบริจาคโลหิต
กิจกรรมเมื่อ :: 2018-02-14

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ร่วมกับ ร.พ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า จัดกิจกรรมแบ่งปันความรักให้กับคนอื่นด้วยการบริจาคโลหิต พร้อมเชิญชวนทุกท่านร่วมกันบริจาคโลหิต ณ ลานอาคารนิทรรศการ ชั้น 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
เวลา 08.00-12.00 น.

#ValentinesDay
#วาเลนไทน์
#บริจาคเลือด
#วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

blogimg1
                นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม สาขาวิชาการโลจิสติกส์ ได้เข้าศึกษาดูงานของการท่าเรือแห่งประเทศไทย
กิจกรรมเมื่อ :: 2018-02-14

วันที่ 13 ก.พ. 61 –

นางตรีพัชรินทร์ มูลศรี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 8 ประจำผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย ให้การต้อนรับ นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม #สาขาวิชาการโลจิสติกส์ ได้เข้าศึกษาดูงานของการท่าเรือแห่งประเทศไทย

โดยมี จ่าโท พรชัย ชูสิทธิ์ พนักงานธุรการ 9 ประจำผู้อำนวยการท่าเรือฯ เป็นผู้บรรยายแนะนำกิจการการท่าเรือแห่งประเทศไทย
และนายธีรเดช สุวรรณเครือ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองปฎิบัติการสินค้า 2 บรรยายการวางแผนบริหารจัดการตู้สินค้า และขั้นตอนกระบวนการขนส่งสินค้าให้แก่นักศึกษาที่เข้าเยี่ยมชม

blogimg1
                คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ ลงพื้นที่สำรวจชุมชน มหาสวัสดิ์และคลองโยง เพื่อฝึกภาคสนามระยะสั้นในวิชาวิทยาการระบาด
กิจกรรมเมื่อ :: 2018-02-10

คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพนำนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ลงพื้นที่สำรวจชุมชน มหาสวัสดิ์และคลองโยง เพื่อฝึกภาคสนามระยะสั้นในวิชาวิทยาการระบาด ระหว่างวันที่ 8- 9 กุมภาพันธ์ 2561

#คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ
#วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

blogimg1
                วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม กับ บริษัท สมาร์ท แคปปิตอล แมนเนจเมนต์ จำกัด ลงนามในบันทึกความร่วมมือสนับสนุนทางวิชาการ
กิจกรรมเมื่อ :: 2018-02-10

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น. -

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม กับ บริษัท สมาร์ท แคปปิตอล แมนเนจเมนต์ จำกัด ลงนามในบันทึกความร่วมมือสนับสนุนทางวิชาการ ในโครงการความต้องการใช้ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานทางเลือก ของราษฎรในถิ่นทุรกันดารในเขตพื้นที่ กองทัพภาคที่ 3

blogimg1
                วทส.ส่งผลงานใน วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2561 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
กิจกรรมเมื่อ :: 2018-02-05

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 อาจารย์พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช อธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) ร่วมงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2561 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยจัดระหว่างวันที่ 2 - 6 กุมภาพันธ์ 2561 ณ Event Hall 98-99 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

คณะเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม นำรถพลังงานแสงอาทิตย์ STC-2 (Solar Car Thailand) อวดโฉมในงานนี้ด้วย และได้รับการตอบรับและความสนใจจากผู้ร่วมงานเป็นจำนวนมาก 


โดยภายในงาน ดร.มงคล จงสุพรรณพงศ์ และ ดร.อภินันท์ ภูเก้าล้วน อาจารย์ป.โท ประจำสาขาการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม ได้นำผลงานที่ได้รับรางวัลในเวทีระดับนานาชาติกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) มาร่วมแสดงผลงาน
อาจารย์พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช อธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ได้ให้กำลังใจ “พวกเราชาว STC ทุกคน... คำรามให้ดังนะครับ... STC roars... STC rocks...”

 

blogimg1
                อธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) ร่วมเปิดงาน ผู้สูงอายุไทย ก้าวไกล ไทยแลนด์ 4.0
กิจกรรมเมื่อ :: 2018-01-31

วันนี้ (31 ม.ค. 61) อาจารย์พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช อธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) ร่วมเปิดงาน “ผู้สูงอายุไทย ก้าวไกล ไทยแลนด์ 4.0 : สูงวัยสูงคุณค่า สานภูมิปัญญา สู่ลูกหลานไทย” จัดโดยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยพลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ MCC Hall ชั้น 4 เดอะมอลล์งามวงศ์วาน นนทบุรี

blogimg1
                การเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (New Entrepreneurs Creative)
กิจกรรมเมื่อ :: 2018-01-29

คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ
จัดโครงการสัมมนาทางการจัดการ เรื่อง “การเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่”
(New Entrepreneurs Creative)

ภายในงานกล่าวเปิดงานโดย ศาสตราจารย์ ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน นายกสภาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 
และ ดร.ทรรศนะ บุญขวัญ, อ.เกรียงไกร ชาญวิรวงศ์ เป็นวิทยากรภายในงาน

จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2561
เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องสัมมนาใหญ่ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

(PR-STC)
#วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
#คณะบริหารธุรกิจ
#การเสริมสร้างผู้ประกอบการ

 

 

blogimg1
                กิจกรรมประกวดดนตรีใน Project STC Music Band Contest ตอนหยิบวรรณคดีไทยมาใส่เพลง
กิจกรรมเมื่อ :: 2018-01-27

เสาร์ที่ 27 มกราคม นี้ ณ หอประชุมใหญ่ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เวลา 13.00 น

ประกวดดนตรีใน Project STC Music Band Contest ตอนหยิบวรรณคดีไทยมาใส่เพลง สู่การเป็นศิลปินอาชีพของคุณ พบกับ พีท-พีระ เทศวิศาล และจั๊ก-ชวิน จิตรสมบูรณ์
รอบชิงชนะเลิศ ในวันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2561 ที่หอประชุมใหญ่วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

ผลการประกวดดนตรี STC Musicband Contest
ทีมชนะเลิศระดับมัธยมศึกษา
#Novice
ทีมชนะเลิศระดับอุดมศึกษา
#บรรลัยกั๊ก
ยินดีด้วยนะครับ

Incredible GenEd
#วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (SIAM TECHNOLOGY COLLEGE)
email:info@siamtechno.ac.th
www.siamtechno.ac.th
Tel.(+66)2-878-5000
Social Media
youtube: siamtechno
facebook: siamtechno
Instagram: siamtechno
Twitter: siamtechno

blogimg1
                วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามรับน้องใหม่ชวนน้องปลูกป่าสานสัมพันธ์พี่น้อง STC2017 อย่างสร้างสรรค์ปลูกป่าลดโลกร้อน
กิจกรรมเมื่อ :: 2018-01-27

           ราชบุรี – เทคโนโลยีสยามรับน้องใหม่ชวนน้องปลูกป่าสานสัมพันธ์พี่น้องอย่างสร้างสรรค์ปลูกป่าลดโลกร้อน 
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามร่วมกับผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้จัดกิจกรรมปลูกป่า ปล่อยปลา เพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้องเชิงสร้างสรรค์ สร้างความรักความสามัคคี ปลูกฝังให้ทุกคนร่วมกันรักษาทรัพยากรป่าไม้สร้างความชุ่มชื้นแก่ผืนดิน
               ( 26 ม.ค. 61 ) นายพรพิสุทธิ์ มงคลวนิช อธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม อาจารย์อุบลวรรณ สุวรรณ ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมคณาจารย์ของวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ราชบุรี นายประสพ พรหมมา ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ นายณรงค์ ครองชนม์ ประธานที่ปรึกษาอาสาสมัครฝนหลวง อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นายธัมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานอาสาสมัครฝนหลวงจังหวัดราชบุรี พร้อมสมาชิกอาสาสมัครฝนหลวง และนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เข้าร่วมปลูกป่าบริเวณสนามบินโพธาราม วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม วิทยาเขตราชบุรี โดยมีนายจิตศักดิ์ อนุศาสนานันท์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำบำรุงรักษา โครงการชลประทานที่ 13 ผู้แทนสำนักงานเกษตรจังหวัดพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งทางวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดโครงการสานสัมพันธ์พี่น้อง STC 2017 เป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ไม่ว่าจะเป็นของทั้งวิทยาลัย ชุมชน สังคม หรือประเทศชาติ และยังเป็นการช่วยเสริมสร้างให้นักศึกษาได้แสดงออกถึงความมีจิตอาสาเกิดภาวะความเป็นผู้นำในตนเอง รวมถึงได้เรียนรู้การทำงานร่วมกันเป็นทีม เพื่อสร้างประโยชน์ต่อสถาบันการศึกษา ต่อชุมชนโดยรอบ อีกทั้งยังแสดงให้เห็นว่านักศึกษารู้ถึงปัญหาของสภาพสิ่งแวดล้อมของพื้นที่ที่มีความแห้งแล้ง ขาดความชุ่มชื้นจากธรรมชาติ โดยร่วมกันคิดแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยการปลูกต้นไม้และปล่อยปลา เพื่อสร้างความสมดุลทางธรรมชาติ และยังเป็นการสร้างพื้นที่สีเขียวให้กับวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามวิทยาเขตราชบุรี นอกจากนี้ยังได้เห็นถึงการพัฒนากิจกรรมรับน้องที่ไม่มีการแสดงออกถึงความรุนแรง การปรับเปลี่ยนกิจกรรมให้เกิดความสร้างสรรค์มากขึ้นในสังคมไทย และยังเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้องจากการทำกิจกรรมร่วมกันที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 
            นายแสงสุรีย์ แก้วจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม กล่าวถึงโครงการรับน้องแบบสร้างสรรค์ว่า เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้รู้จักกับนักศึกษารุ่นพี่ เพื่อสร้างสรรค์ความรักความสามัคคี ซึ่งนับเป็นปีที่ 2 ที่ได้มีการจัดกิจกรรมรับน้องแบบใหม่ สำหรับในปี 2559 องค์การนักศึกษาได้จัดกิจกรรม โครงการรับน้องจิตอาสาปลูกป่าอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก (บางปู) จ.สมุทรปราการ เป็นปีแรก เกิดทักษะการทำงานร่วมกัน เป็นการปลูกฝังให้ทุกคนรู้รักษ์สิ่งแวดล้อม สำหรับปีนี้ได้นำนักศึกษาใหม่ประจำปี 2560 มาจัดกิจกรรมรับน้องโดยการนำต้นกล้าไม้มีทั้งต้นสัก ต้นคูณ ต้นไม้อีกหลายชนิด จำนวน 300 ต้นมาปลูก พร้อมทั้งร่วมกันปล่อยปลาที่ได้สนับสนุนพันธุ์มาจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดจำนวน 75,000 ตัว เพื่อร่วมกันปรับปรุงพัฒนาพื้นที่ของวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามให้มีความสวยงามร่มรื่น 
////////////////////////////////////////////
Cr. พันธุ์ – จรรยา แก้วนุ้ย จ.ราชบุรี

blogimg1
                คณะเทคโนโลยีได้จัดให้มีการประชุมรายงานผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา โดย ดร.ฐกฤต ปานขลิบ
กิจกรรมเมื่อ :: 2018-01-26

เมื่อวันพุธที่ 24 มกราคม 2561 เวลา 10.00-16.00 น. ณ ห้องสัมมนาใหญ่ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 9) วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
คณะเทคโนโลยีได้จัดให้มีการประชุมรายงานผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา โดย ดร.ฐกฤต
ปานขลิบ คณบดีคณะเทคโนโลยีเป็นประธานในที่ประชุม
ในการนี้ อาจารย์พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช อธิการบดีได้มอบของวันปีใหม่ให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านด้วย

#i am tile STC
#tile
#คณะเทคโนโลยี
#วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
 

blogimg1
                พิธีมอบเสื้อกาวน์แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และเสื้อช็อปแก่นักศึกษาสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
กิจกรรมเมื่อ :: 2018-01-21

วันนี้ (21 ม.ค. 2561)

คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ
จัดโครงการพิธีมอบเสื้อกาวน์แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
และเสื้อช็อปแก่นักศึกษาสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ภายใต้บรรยายที่อบอุ่น

เพื่อให้นักศึกษาเกิดความตระหนักถึงความสำคัญ
และมีความภาคภูมิใจในบทบาท หน้าที่
ความรับผิดชอบ และมีคุณธรรมจริยธรรม
อีกทั้งเป็นการสร้างจิตสำนึกให้นักศึกษา
มีความรัก ความผูกพัน และมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ

(PR-STC)

blogimg1
                สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์ “RMUTP ROBOCON 2018” ณ ศูนย์พณิชยการพระนคร
กิจกรรมเมื่อ :: 2018-01-20

วันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561
นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

เข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์ “RMUTP ROBOCON 2018” ณ ศูนย์พณิชยการพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ระหว่างวันที่ 19 – 20 มกราคม 2561

โดยนักศึกษาได้ส่งผลงานประดิษฐ์ 
เข้าแข่งถึง 2 ชิ้นงาน คือ
1.“เครื่องรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติ”
2.“พัดลมอัจฉริยะ”

แม้การแข่งขันครั้งนี้จะไม่ชนะ
แต่นักศึกษาได้ประสบการณ์จากการเข้าแข่งขันไปอย่างมากมาย

#PR-STC
#แพ้ชนะไม่สำคัญเท่าลงมือทำ
#สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
#วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

 

blogimg1
                วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ของกรมประชาสัมพันธ์ ณ บริเวณกรมประชาสัมพันธ์
กิจกรรมเมื่อ :: 2018-01-16

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ของกรมประชาสัมพันธ์ ณ บริเวณกรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ เมื่อวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 1561 เวลา 17.30-14.00 น. 

กล่าวเปิดงานโดย พลโทสรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ โดยมีอาจารย์พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช อธิการบดี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ดร.ฐกฤต ปานขลิบ คณบดี คณะเทคโนโลยี และอาจารย์อุบลวรรณ สุวรรณ ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เข้าร่วมในพิธีเปิด 

ภายในงานมีกิจกรรมแจกของรางวัล และร่วมออกบูธ รวมไปถึงพระเอกในงาน #รถพลังงานแสงอาทิตย์ STC-2 ได้ร่วมขบวนพาเหรดในงานนี้ด้วย

#งานวันเด็ก
#กรมประชาสัมพันธ์
#รถพลังงานแสงอาทิตย์
#STC-2

 

blogimg1
                ประมวลภาพจากกิจกรรม สร้างเด็กรุ่นใหม่ จากใจเทคโนสยาม ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ วัดดีดวด เขตบางกองใหญ่
กิจกรรมเมื่อ :: 2018-01-16


ประมวลภาพจากกิจกรรม “สร้างเด็กรุ่นใหม่ จากใจเทคโนสยาม ประจำปี พ.ศ. 2561”
จัดโดย…วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC)
ร่วมกับสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ และชุมชนวัดดีดวด

วันนี้ตั้งแต่เวลา 07.30-12.00 น.
ณ วัดดีดวด เขตบางกองใหญ่ กรุงเทพฯ 

#วันเด็ก
#วันของเด็ก
#สร้างเด็กรุ่นใหม่ จากใจเทคโนสยาม

 

blogimg1
                โครงการพัฒนาความรู้และศักยภาพทางวิชาการ ฟอรั่มวิชาการ ในหัวข้อ มาทำความเข้าใจกับการตลาดการศึกษา
กิจกรรมเมื่อ :: 2018-01-16

ฝ่ายวิชาการ ร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม จัดโครงการพัฒนาความรู้และศักยภาพทางวิชาการ "ฟอรั่มวิชาการ" ในหัวข้อ "มาทำความเข้าใจกับการตลาดการศึกษา" เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2561 เวลา 13.15-15.30 น. ณ ห้อง 9201 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โดยมี ดร.ณฐาภพ สมคิด วิทยากรพิเศษเป็นผู้บรรยายให้ความรู้

ทั้งนี้มีผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรวิทยาลัยฯ เข้าร่วมฟังและร่วมกันซักถามข้อสงสัยเพื่อนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการทำงานเพื่อให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของการจัดอบรม คือ รับทราบข้อมูลทางด้านการตลาดการศึกษาที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

 

blogimg1
                ฝ่ายวิชาการ อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใช้ ICT แอพพลิเคชั่นเพื่อการสอนและการประเมินผลผู้เรียนในชั้นเรียน
กิจกรรมเมื่อ :: 2018-01-11

ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การใช้ ICT แอพพลิเคชั่นเพื่อการสอนและการประเมินผลผู้เรียนในชั้นเรียน" 

ในวันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้อง 9021 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 

โดยมี ดร.นภาพิไล ลัทธศักดิ์ศรี วิทยากรพิเศษด้านการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นวิทยากรในครั้งนี้

blogimg1
                กิจกรรมสานสัมพันธ์ฉันท์ น้องพี่ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561
กิจกรรมเมื่อ :: 2018-01-14

กิจกรรมสานสัมพันธ์ฉันท์ น้องพี่ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 ณ ลานอาคารที่พักสวัสดิการนักศึกษา
ตั้งแต่เวลา 16.00-18.30 น.

ประธานกล่าวเปิดงานนำโดย รศ.ดร.จุไรรัตน์ ดวงเดือน รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และอาจารย์อุบลวรรณ สุวรรณ ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

ภายในงานมีกิจกรรมจับฉลาก เล่นเกมส์ และร่วมกันรับประทานอาหารเย็นในเทศกาลปีใหม่

#กิจกรรมสานสัมพันธ์ฉันท์น้องพี่ #วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม